SKJUT LERDUVOR

Vi börjar självklart med en genomgång av säker vapenhantering, därefter går instruktören igenom hur man håller och gör för att träffa de flygande lerduvorna.

Alla deltagare får personliga instruktioner under övningsskyttet och när alla känner sig "varma i kläderna" vidtar lättsamma och underhållande tävlingsmoment.

- Flest träffar
- Duellen
- Doubléer (två duvor i luften samtidigt)

Som enda aktivitetsbolag i Sverige genomför vi samtliga våra lerduvearrangemang med vapen från den exklusiva tillverkaren Flodman Guns, hagelvapnens Rolls Royce.

Läs mer om Flodman

Lerduveskytte069